eng lippu fi

Menu

Presson mukana opintiellä

 Presson luokanopettajat

Yrityksen logo opiskelijahaalarissa on ehkä tunnetuin ja näkyvin sponsorointimuoto opiskelijoiden ja yritysten välillä.
Pressonin logo löytyykin Tampereen luokanopettajaopiskelijoiden haalarista.
"Suomessa opettajankoulutus on erittäin korkeatasoista ja kansainvälisestikin arvostettua. Meistä on tärkeää, että laadukasta opetusta saa myös tulevaisuudessa, joten siksi halusimme olla mukana tukemassa luokanopettajaopiskelijoita heidän opintojensa alkutaipaleella." - summaa Hannu Iljanto


Tampereen luokanopettajaopiskelijat aloittivat lukuvuotensa syyskuussa kasvatustieteiden perusopinnoilla sekä aineopinnoilla. Tätä ennen oli ollut orientoivat opinnot elokuun lopussa. Opiskelu on viisivuotinen kokonaisuus, jossa ensimmäiset kolme vuotta ovat kandivaihetta ja loput kaksi maisterivaihetta. Valmistuttuaan opiskelijat ovat luokanopettajia.